Bezpečnost potravin

Vyhláška 309/2011 Sb. o vyšetřování skotu na BSE

Vydáno: 10. 11. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Vyhláška nabývá účinnosti 21. října 2011.

Text vyhlášky 309/2011 (přijata 17. října 2011, zveřejněna ve Sbírce 21. října 2011)


V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje skot starší 72 měsíců narozený v ČR (a v členských státech uvedených v příloze), zatímco ve státech neuvedených v příloze se vyšetřuje skot starší 30 měsíců.

Úhrada nákladů se zvyšuje o 750 Kč za zvíře.


Sbírka zákonů, 2011, č. 108