Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o označování zvířat a o evidenci zvířat, hospodářství a příslušných osob

Vydáno: 14. 3. 2013
Autor: sukova1

Vyhláška č. 64/2013 Sb. mění vyhlášku č. 136/2004 Sb. a vyhlášku č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona. Nová vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2013.

 Vyhláška č. 64/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. byla přijata 6. března, zveřejněna 14. března a nabývá účinnosti 1. dubna 2013.

Sbírka zákonů ČR, č. 30, 14. 3. 2013