Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o čistotě a identifikaci aditiv

Vydáno: 13. 5. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

V souladu se směrnicí 2011/3/EU se vyhláškou 121/2011 Sb. mění vyhláška 235/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011.

Vyhláška 121/2011 Sb., přijatá Ministerstvem zdravotnictví 30. dubna 2011 a zveřejněná ve Sbírce zákonů (PDF 899 KB)  12. května 2011 mění a doplňuje vyhlášku 235/2010 Sb. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.

Doplňuje se odkaz na směrnici 2011/3/EU ze 17. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách. V souladu s touto směrnicí se mění požadavky:

pro E 160d Lykopen v příloze č. 1

pro E 290 Oxid uhličitý v příloze č. 3

pro E 426 Sójovou hemicelulózu v příloze č. 3

pro E 463 Hydroxypropylencelulózu v příloze č. 3

pro E 948 Kyslík v příloze č. 3

pro E 949 Vodík v příloze č. 3

pro E 1521 Polyethylenglykoly (dříve jen polyethylenglykol) v příloze č. 3.

V příloze č.  3 se dále doplňují položky

E 392 Rozmarýnové extrakty

E 427 Kasiová guma

E 1203 Polyvinylalkohol.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. června 2011 s výjimkou požadavků na E160d Lykopen, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2011.

Sbírka zákonů, 12. 5. 2011, č. 47 

Agronavigator