Bezpečnost potravin

Vlivy na zdraví – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

23. 7. 2013

Dne 13. června 2013 vstoupilo v platnost upravené prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU k mimořádným opatřením týkajícím se nepovolené GM rýže v rýžových produktech z Číny pod číslem 2013/287/EU.


23. 7. 2013

Ke dni 22. 7. 2013 je pro uvádění na trh EU schváleno 49 druhů geneticky modifikovaných potravin a krmiv.


6. 6. 2013

Nařízení 438/2013/EU opravuje a zpřesňuje podmínky použití některých přídatných látek (příloha II, nařízení 1333/2008/ES), nařízení 497/2013/EU opravuje nařízení 231/2012/EU se specifikacemi aditiv.


5. 6. 2013

Úřad EFSA stanovil rámcový program opakovaného přehodnocování přídatných látek. Byla vydána výzva k dodání dalších údajů o 15 aditivech do července a o 36 aditivech do listopadu 2013.


7. 5. 2013

I když vodné extrakty ze slupek hroznů a rybízu jsou považovány za bezpečné, jsou zapotřebí další toxikologické údaje o antokyaninech extrahovaných z jiných surovin a jinými rozpouštědly.


4. 4. 2013

Nařízení 244/2013/EU a 256/2013/EU doplňují fosforečnan vápenatý jako protispékavou látku a askorban sodný jako antioxidant do přílohy III nařízení 1333/2008/ES.


3. 4. 2013

Výzkum prováděný v Saúdské Arábii poukazuje na vliv nanočástic Al203 na zvýšení mitochondriálně zprostředkovaného oxidačního stresu.


6. 4. 2012

Geneticky modifikovaná kukuřice cukrová určená ke konzumaci bude v USA v prodeji od letošního léta.


2. 4. 2012

Nařízení 232/2012/EU mění limity pro „Southampton“ – barviva E 104, E 110 a E 124 stanovené v příloze II nařízení 1333/2008/ES.


29. 3. 2012

Stanovisko SZÚ k letáku, který uvádí nepřesné, zavádějící a nepravdivé informace.


9. 3. 2012

Náhradní sladidlo steviol-glykosidy povolené nařízením Komise (EU) č. 1131/2011, jeho vlastnosti, ADI.


9. 1. 2012

Evropská komise připravuje půdu pro společnou definici nanomateriálů.


1 2 3 37