Bezpečnost potravin

Časový rozvrh EFSA k prověřování aditiv

Vydáno: 5. 6. 2013
Autor: sukova1

Úřad EFSA stanovil rámcový program opakovaného přehodnocování přídatných látek. Byla vydána výzva k dodání dalších údajů o 15 aditivech do července a o 36 aditivech do listopadu 2013.

Podle nařízení 1333/2008/ES o přídatných látkách do potravin má úřad EFSA za úkol do konce roku 2020 opakovaně vyhodnotit stovky dosud schválených aditiv.  Dokud toto neproběhne, je přípustné používání všech látek, které byly schválené podle předcházejících směrnic: 94/35, 94/36 a 95/2.

Vzhledem k obrovskému rozsahu této práce stanovila Komise priority pro tento systematický program opakovaného prověřování.

Navíc s ohledem na výskyt novějších údajů budou muset být znovu prověřena i některá barviva, která už byla podle nařízení 1333/2008/ES jednou posuzována a schválena (některá po úpravě limitů): kurkumin (E 100), hněď HT (E 155), azorubin/karmoisin (E 122), červeň Allura AC (E 129), brilantní čerň BN (E 151), chinolinová žluť (E 104), žluť Sunset (E 110) a modřkošenilová červeň A, Ponceau (E 124). Existují obavy, že příjem potravin s těmito barvivy převyšuje u některých skupin populace přijatelné denní dávky ADI.

A ještě má být revidován názor na zatížení beta-apo-8-karotenalem (E 160e).

Úřad EFSA vyzval členské státy a různé zainteresované strany, aby poskytly k  51 aditivům dva typy údajů: jednak od výrobců množství těchto látek přidávaných do jejich výrobků, a dále od státních orgánů, vědeckých institucí i výrobců údaje z analýz zjišťujících skutečnou úroveň obsahu těchto látek ve sledovaných potravinách a nápojích.

Dne 27. 3. byla zveřejněna výzva, podle které údaje o 15 aditivech mají být dodány do konce července 2013, a údaje o ostatních 36 do konce listopadu 2013. V r. 2014 se předpokládá zpracování stanovisek.

Od r. 2006 již úřad EFSA  vydal sedm výzev pro poskytnutí vědeckých údajů k těmto skupinám aditiv: barviva, vosky, konzervanty, antioxidanty a želírovací látky. Dále vydal 13 výzev týkajících se jednotlivých aditiv.

EU Food Law Weekly, 2013, č. 573, s. 6-7

Související informace:
EFSA: Pracovní plán (2013)
EU zpřísňuje limity pro tři barviva(Nařízení 232/2012/EU: E 104, E 110 a E 124; 2012)
Zpřísnění limitu pro žluť Sunset FCF (stanovisko EFSA k E 110; 2011)
Výzva EFSA k poskytnutí údajů o přídatných látkách (2012)