Bezpečnost potravin

Vlivy na zdraví – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

1. 8. 2011

Zpráva EFSA ze dne 27. 7. 2011.


29. 7. 2011

Do 27.8.2011 se lze vyjadřovat ke stanoviskům EFSA pro GM sóju 356043 a MON 87701.


20. 7. 2011

Očekává se, že do konce roku 2011 bude rozhodnuto o používání steviových glykosidů v rámci EU.


15. 7. 2011

Sborník abstraktů z kongresu, který se uskutečnil v Québec City (Kanada) v červnu 2010.


14. 7. 2011

Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Valencie (Španělsko), 25.–29.10.2010.


30. 6. 2011

Uskuteční se ve městě York (V. Británie) ve dnech 21.–22.9.2011. Registrace je bezplatná.


30. 6. 2011

Informace z druhého zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny při FSA (V. Británie, 5.4.2011).


28. 6. 2011

Bavorský soudní zástupce doporučuje Evropskému soudu, aby med s pylem z GM-kukuřice nebyl uznán k uvádění na evropský trh, protože pyl předává genetickou informaci, a přitom nebyl zahrnut do žádosti o schválení GM-kukuřice MON 810.


24. 6. 2011

Projekt zaměřený na analytické metody pro detekci a charakterizaci nanočástic v potravinách. Účast ČR (VŠCHT Praha).


23. 6. 2011

Využití bioaktivních látek zapouzdřených do nanočástic při výrobě potravin s prospěchem pro zdraví.


22. 6. 2011

Jsou k dispozici prezentace ze 4. konference. Brusel, 29.–30.3.2011.


22. 6. 2011

Byla vytvořena v roce 2005, aby zastupovala zájmy subjektů podnikajících v oblasti nanotechnologie.


1 2 3 4 5 37