Bezpečnost potravin

Výzva EFSA ohledně údajů o antokyanových barvivech

Vydáno: 7. 5. 2013
Autor: sukova1

I když vodné extrakty ze slupek hroznů a rybízu jsou považovány za bezpečné, jsou zapotřebí další toxikologické údaje o antokyaninech extrahovaných z jiných surovin a jinými rozpouštědly.

Úřad EFSA požaduje více údajů o antokyaninech (= antokyanidinech, E 163) používaných především jako barviva. Posouzením bezpečnosti těchto látek byl pověřen panel ANS, který se však v dubnu 2013 vyjádřil, že má nedostatek toxikologických údajů, aby mohl stanovit číselný limit přijatelného denního příjmu ADI.
Většina existujících údajů se týká vodného extraktu ze slupek červených hroznů (GSKE) a černého rybízu (EFSA-Q-2008-3483), 

 a nejspíš není důvod k obavám. Avšak, pokud jde o antokyaniny z jiných zdrojů a extrahované jinými rozpouštědly než vodou, nelze jednoduše potvrdit jejich nezávadnost bez dalších podkladů o jejich vlastnostech.
Odhaduje se, že zatížení lidí antokyaniny používanými jako aditiva je mnohem větší, než jen pouhý příjem těchto látek jako barviv. Proto panel požaduje přesný popis vlastností a toxikologické údaje, a to včetně komparativních údajů o E 163 vyrobených vodnou extrakcí.

EU Food Law Weekly, 2013, č. 576, s. 7
EFSA-Q-2011-00349
Scientific Opinion on the re-evaluation of anthocyanins (E 163) as a food additive