Bezpečnost potravin

Toxický vliv nanočástic

Vydáno: 3. 4. 2013
Autor: sukova1

Výzkum prováděný v Saúdské Arábii poukazuje na vliv nanočástic Al203 na zvýšení mitochondriálně zprostředkovaného oxidačního stresu.

Používání nanomateriálů se v posledních desetiletích značně rozšířilo (včetně používání oxidu hlinitého), a to i do potravin. Přitom není dostatek informací o možných zdravotních účincích.

Výzkumníci v Saúdské Arábii sledovali vliv nanočástic Al203 na metabolický stres lidských mesenchymálníchkmenových buněk. Výsledky ukázaly vlivy závisející na dávce, a to včetně buněčné toxicity. Mitochondriální membránový potenciál v těchto buňkách se 24 h po aplikaci snižoval se zvyšováním koncentrace nanočástic Al203. Pomocí RT-PCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase) bylo monitorováno zvyšování metabolických  enzymů  cytochrom P450 1A (CYPIA) a cytochrom P450 reduktázy (POR) v reakci na oxidační stres a snižování antioxidačního enzymu superoxid-dismutázy (SOD). Dále byly pozorovány změny hladiny mRNA (jednovláknové kyselina ribonukleová), závisející na dávce Al203,u enzymů GSTM3 (glutathion-S-transferáza M3), GPX (glutathion-peroxidáza) a GSR (glutathion-reduktáza).

Výsledky jasně ukazují  na nanotoxikologický vliv nanočástic Al203 na mesenchymální kmenové buňky způsobený zvýšením oxidačního stresu.

Food Additives and Contaminants, Part A, 30, 2013, č. 1, s. 1-10
Objednávka kopie článku