Bezpečnost potravin

Povolené GM potraviny a krmiva v EU ke dni 22. 7. 2013

Vydáno: 23. 7. 2013
Autor: Ing. Zuzana Stratilová

Ke dni 22. 7. 2013 je pro uvádění na trh EU schváleno 49 druhů geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Ke dni 22. 7. 2013 je pro uvádění na trh EU schváleno 49 druhů geneticky modifikovaných potravin a krmiv: 

  • 27x kukuřice
  • 8x bavlník
  • 7x sója
  • 3x řepka olejka
  • 1x řepa
  • 1x brambor
  • 1x bakterie
  • 1x kvasinka

Konkrétně v letošním roce byla schválena GM řepka Ms8, Rf3 & Ms8xRf3 a
v nadcházejících měsících se ještě očekává schválení dalších dvou druhů GM kukuřice pro dovoz (MON 89034×1507×MON88017×59122 a příbuzné kombinace, MON89034x1507xNK603) a pyl GM kukuřice MON810, která je povolena pro pěstování.

Vlastnosti povolených geneticky modifikovaných rostlin jsou nejčastěji tolerance k herbicidům a odolnost vůči škůdcům (řádů Lepidoptera, Coleoptera). Ve schvalovacím procesu jsou ale také GM rostliny odolné vůči suchu či s upraveným obsahem nenasycených a nasycených mastných kyselin,  příznivějším pro člověka.

K pěstování je v EU od roku 1998 povolena již zmíněná GM kukuřice MON810 (odolná vůči zavíječi kukuřičnému) a od roku 2010 GM brambor Amflora (s upraveným poměrem obsahu amylózy a amylopektinu ve škrobu).

K získání povolení pěstování jsou v rámci schvalovacího procesu (dle Nařízení EP a R č. 1829/2003) nejblíže žádosti těchto GM rostlin:

  • GM kukuřice 88017
  • GM sója 40-3-2

Vědecké poradní orgány MZe ČR a MŽP ČR již vyjádřily k těmto žádostem kladná stanoviska. Také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zhodnotil tyto GM rostliny jako bezpečné pro zdraví lidí, zdraví zvířat a pro uvolnění do životního prostředí.

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm