Bezpečnost potravin

Nová definice nanomateriálu

Vydáno: 9. 1. 2012
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Evropská komise připravuje půdu pro společnou definici nanomateriálů.

Nanomateriály jsou podle normy přijaté Evropskou komisí na základě vědeckých doporučení Vědeckého výboru pro vznikající a nová rizika (SCENIHR) a Společného výzkumného střediska EU (JRC) materiály, ve kterých se velikost hlavních složek pohybuje mezi 1 a 100 nanometry, tzn. 10−9 m (miliardtiny metru). Návrh znění definice byl předmětem veřejné konzultace.
EU je první, kdo přišel s průřezovým pojmenováním nanomateriálů, které má být používáno pro všechny regulační účely. Průmysl potřebuje jasný konzistentní regulační rámec tohoto důležitého hospodářského odvětví a spotřebitelé si zaslouží přesné informace o těchto látkách. Je to významný krok směrem k řešení všech možných rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, který má zajistit, aby tato nová technologie mohla naplno využít svůj potenciál.
Oznámení o přijetí představuje důležitý krok směrem k větší ochraně občanů, jasně definuje, které materiály vyžadují zvláštní legislativní úpravu. Nanomateriály se již používají ve stovkách aplikací a spotřebních výrobků od zubních past, přes baterie, barvy až po oblečení. Rozvoj těchto látek je významnou hnací silou v oblasti posílení evropské konkurenceschopnosti. Nanomateriály představují značný potenciál pro pokrok v oblasti medicíny, ochraně životního prostředí a energetické účinnosti. Definice bude přezkoumána v roce 2014 s ohledem na technický a vědecký pokrok. V současné době používaná definice je založena na přístupu akcentujícím velikost částic materiálu spíše než na nebezpečí nebo rizicích. Definice popisuje nanomateriály jako přirozené, náhodné nebo vyráběné materiály obsahující částice, v nevázaném stavu nebo jako celky nebo aglomeráty a u kterých se velikost jednoho nebo více vnějších rozměrů u 50 nebo více procent obsažených částic pohybuje v rozmezí 1–100 nm.

New definition of nanomaterial
Fleischwirtschaft International, 26, 2011, č. 6, s. 7