Bezpečnost potravin

EU zpřísňuje limity pro tři barviva

Vydáno: 2. 4. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 232/2012/EU mění limity pro „Southampton“ - barviva E 104, E 110 a E 124 stanovené v příloze II nařízení 1333/2008/ES.

U tří z šesti kontroverzních barviv (chinolinová žluť – E 104, žluť SY – E 110 a košenilová červeň A – E 124) potenciálně závadných podle „Southampton study“ zveřejněné v r. 2007, byly sníženy nejvyšší povolené limity v některých potravinách, aby bylo zaručeno, že nebudou překročeny nově snížené hodnoty ADI (přijatelný denní příjem, na doporučení úřadu EFSA) ani u spotřebitelů s vysokou konzumací příslušných produktů, a to především u dětí. Stanoviska úřadu EFSA ze září 2009 doporučují, aby byla snížena hodnota ADI především proto, že hrozí nadměrný příjem těchto barviv u dětí konzumujících mnoho cukrovinek, sladkých nápojů (včetně mléčných) a cukrářských výrobků, které tato barviva obsahují, i když nebyla zjištěna přímá souvislost mezi příjmem barviv a zvýšením hyperaktivity.
Doporučená hodnota ADI navržená úřadem EFSA se snižuje pro :
chinolinovou žluť (E 104) na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti na den (z 10 mg/kg),
žluť SY (E 110, Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S)  na 1 mg/kg tělesné hmotnosti za den (z 2,5 mg/kg),
košenilovou červeň A (E 124, Ponceau 4R) na 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti za den (z 4 mg/kg).
Všechna uvedená barviva jsou schválena k použití do potravin podle nařízení 1333/2008/ES
Nové limity pro obsah uvedených barviv v určitých potravinách jsou obsažené v nařízení 232/2012/EU (příloha II)  (OJ L 17.3.2012) a začnou platit od 1. června 2013. Produkty vyrobené podle dosavadních předpisů, které budou uvedeny na trh do tohoto data, mohou být prodávány do vyprodání zásob.
Např. pro ochucené fermentované mléčné produkty bude pro E 104 a  E 110 platit limit 5 mg/kg (nebo na litr) a pro E 124  limit 10 mg/ kg (nebo na litr).
 
Aktivity následující po „Southampton study“:
– v r. 2007 mnoho firem dobrovolně snížilo aplikaci barviv karmoisin (E122), červeň allura (E129) a tartrazine (E102) s ohledem na možnou hyperaktivitu dětí; nebo bylo dobrovolně uváděno varování,
– od července 2010 musely produkty obsahující některé z šesti potenciálně „nebezpečných“ barviv uvádět varování „může mít negativní vliv na aktivitu a pozornost dětí“,
EU Food Law, 2012, č. 525, s. 8-9