Bezpečnost potravin

Zákon 308/2011 Sb. mění veterinární zákon 166/1999 Sb.

Vydáno: 10. 11. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Novela platí od 1. ledna 2012, kromě ustanovení o vyšetření a úhradě za BSE, které platí okamžitě.

Text zákona 308/2011 (přijat 6. září 2011, zveřejněn ve Sbírce 21. října 2011)

Sbírka zákonů, 2011, č. 108


Související materiály:

Předkládací zpráva (únor 2011)

Tisková zpráva SVS z 26. 10. 2011: Úlevy vyplývající z nové veterinární legislativy