Bezpečnost potravin

Vyhláška o požadavcích na porážení krokodýlů

Vydáno: 19. 2. 2013
Autor: sukova1

Vyhláška 34/2013 Sb. stanovující veterinární požadavky na porážení krokodýlů z farmového chovu a požadavky na další zpracování masa nabývá účinnosti 1. března 2013.

V souladu s obecnými nařízeními EU o bezpečnosti potravin a hygieně potravin živočišného původu a s veterinárním zákonem 166/1999 Sb. byla 6. února přijata vyhláška 34/2013 Sb. o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů.

Předmětem nové vyhlášky je

– způsob přípravy krokodýlů, jejich těl, krokodýlího masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu vyšetření,

– veterinární a hygienické požadavky na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,

– vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů do oběhu.

Parazitologická a mikrobiologická vyšetření se zaměřují na přítomnost

svalovce (trichinel) a jeho neopouzdřené formy [podle nařízení 2075/2005/ES]

– Spirometra

– Pentastomidis

Anisakis

salmonely (0/25 g)

– Aeromonosa hydrophila 0/25 g.

 

Tato vyhláška zároveň mění vyhlášku 418/2012 Sb.( PDF) o usmrcování zvířat.

Vyhláška 34/2013 Sb. nabývá účinnosti 1. března 2013.

Sbírka zákonů ČR, 18. února 2013, č. 16