Bezpečnost potravin

Zemědělství – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

12. 3. 2007

V databance výzkumu ekologického zemědělství  jsou  shromažďovány informace o probíhajícím, ukončeném výzkumu ekologického zemědělství a aktuálně nabízených tématech.


10. 3. 2007

Britský úřad FSA, zkoumá podmínky pro schválení produkce skopového masa s kůží, které je dosud ilegální, ale u určitých etnik oblíbené.


9. 3. 2007

Jsou k dispozici prezentace zaměřené na ekologickou produkci vína (biovíno).


8. 3. 2007

Přehled a kontakt na projekty řešené ve 4.–6. rámcovém programu V&V (projekty podávané do roku 2006).


7. 3. 2007

Do databáze na MŽP ČR stačí vyplnit elektronický formulář a ministerstvu ho zaslat


7. 3. 2007

Dne 7. 3. 2007 proběhne v Bruselu seminář k  návrhům tematické strategie a směrnice pro udržitelné užívání pesticidů v EU.


7. 3. 2007

Do databáze na MŽP ČR stačí vyplnit elektronický formulář a ministerstvu ho zaslat


2. 3. 2007

Výsledky rozsáhlého průzkumu v  tržní síti v  USA. Komplexní informace o riziku toxoplazmózy. Rady pro spotřebitele a chovatele koček.


28. 2. 2007

Staphylococcus aureus rezistentní k  methicillinu se ve zvýšené míře vyskytl v  Nizozemí ve vepřovém mase, u prasat a u farmářů. Je nutný rozsáhlý výzkum.


28. 2. 2007

Nařízení rady ES č.1/2005 o ochraně zvířat během přepravy


28. 2. 2007

Vyjádření EFSA k riziku TSE z použití rybí moučky v krmivech pro výkrm přežvýkavců.


23. 2. 2007

EFSA vydal vědeckou zprávu a stanovisko k metodám diagnózy brucelózy u hovězího dobytka, ovcí a koz.


1 120 121 122 123 124 125