Bezpečnost potravin

Prezentace projektu ORWINE na BioFach 2007

Vydáno: 9. 3. 2007
Autor: pospisilova

Jsou k dispozici prezentace zaměřené na ekologickou produkci vína (biovíno).

ORWINE je výzkumný projekt EU, jehož hlavním cílem je poskytnout vědecký základ pro vytvoření legislativního rámce a kód nejlepších praktik ekologické produkce vína a jeho značení.
Projekt byl zahájen v únoru 2006 a v polovině roku 2007 poskytne první předběžné výsledky Komisi, která v současné době připravuje nařízení EU týkající se vína z ekologické produkce.
Výsledky prvního roku řešení projektu ORWINE byly prezentovány dne 16. února 2007 na konferenci, která byla doprovodnou akcí veletrhu Biofach 2007 (Norimberk, 15.–18. února 2007). Jsou k dispozici prezentace projektu ORWINE připravené pro uvedenou konferenci.