Bezpečnost potravin

Problém se „smokies“ v Británii

Vydáno: 10. 3. 2007
Autor: pospisilova

Britský úřad FSA, zkoumá podmínky pro schválení produkce skopového masa s kůží, které je dosud ilegální, ale u určitých etnik oblíbené.

FSA pověřil v r. 2003 Bristolskou veterinární univerzitu posouzením, zda je možná bezpečná produkce „smokies“ – skopového masa s kůží, které je oblíbené u některých etnických minorit ve Spojeném Království, ale ve skutečnosti je ilegální. Jedná se o postup, při němž zůstává kůže na jatečných tělech ovcí, zbytky srsti se opalují a maso získává specifický uzený charakter.
Rizika:
         zvířata jsou dosud porážena v neschválených provozech, bez kontroly TSE prováděné příslušnou inspekcí (Meat Hygiene Service), a většinou nejsou dodržována pravidla pro welfare,
         nesanitární a nehygienické podmínky, v nichž jsou obvykle zvířata porážena mohou způsobovat kontaminaci hlavně z fekálií (tzn. především E. coli a salmonela),
         problémem jsou i rezidua veterinárních prostředků na kůži a srsti.
V prosinci 2006 obdržel FSA zprávu, jejímž závěrem je, že za kontrolovaných podmínek je možné provádět tento postup hygienicky. A také byl navržen zvláštní protokol pro inspekci. Musely by se používat určité veterinární přípravky působící např. proti určitým parazitům a hmyzu, musela by se dodržovat určitá prodleva, aby množství reziduí kleslo pod požadované limity.
FSA zvažuje, zda na základě těchto informací může podporovat změnu legislativy se zaměřením na povolení uvedeného postupu na britských jatkách. Ilegální produkci by se snad dalo zabránit, pokud by byly pro postup přidělovány licence pro schválené provozy. Změna legislativy však není možná v krátké době, takže produkce smokies zůstane ještě nějakou dobu ilegální.