Bezpečnost potravin

Zemědělství – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

17. 1. 2007

Přehled aktivit v rámci projektu zaměřeného na šlechtění hospodářských zvířat.


12. 1. 2007

Je k dispozici 7. vydání Registru z prosince 2006.


10. 1. 2007

Do 14.1.2007 se lze vyjádřit k metodologii pro posuzování jednotlivých zemí z hlediska rizika BSE.


10. 1. 2007

V USA probíhá připomínkové řízení k dokumentům FDA týkajícím se bezpečnosti klonovaných zvířat.


10. 1. 2007

Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)


5. 1. 2007

Metodická a odborná podpora poradenství poskytovaná z VÚ v roce 2006


5. 1. 2007

            V souladu se zněním odst. 8, § 18, zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje oznamuji, že s účinností od 1. 1. 2007 došlo k transformaci Výzkumného ústavu zemědělské techniky, příspěvkové organizace na Výzkumný ústav zemědělské techniky, veřejnou výzkumnou instituci (ve zkratce VÚZT, v.v.i.), a to podle zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích. […]


3. 1. 2007

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1923/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.


30. 11. 2000

Jednodenní seminář proběhne 12.3. a 19.3. 2009.


1 123 124 125