Bezpečnost potravin

Oznámení Výzkumného ústavu zemědělské techniky

Vydáno: 5. 1. 2007
Autor: pospisilova

            V souladu se zněním odst. 8, § 18, zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje oznamuji, že s účinností od 1. 1. 2007 došlo k transformaci Výzkumného ústavu zemědělské techniky, příspěvkové organizace na Výzkumný ústav zemědělské techniky, veřejnou výzkumnou instituci (ve zkratce VÚZT, v.v.i.), a to podle zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích.
            Podle zřizovací listiny VÚZT, v.v.i. (zřizovatel MZe čj. 22972/2006 – 11000, ze dne 23. 6. 2006) článek IX. je VÚZT, v.v.i. právním nástupcem VÚZT, příspěvkové organizace (zřizovatelem bylo MZe čj. 22564/2001-3030, ze dne 7. 6. 2001).
            Čísla našich účtů u Komerční banky, IČ, DIČ, čísla telefonů a faxu zůstávají v platnosti i nadále po 1. 1. 2007.
  
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc.
          pověřený řízením VÚZT, v.v.i.
 
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Drnovská 507, P.O.Box 54, 161 01 Praha 6 -Ruzyně
Telefon: 233 022 111 Fax: 233 312 507
E-mail: vuzt@vuzt.cz
http://www.vuzt.cz

IČ: 00027031; DIČ: CZ00027031