Bezpečnost potravin

Pozvánka SMA na školení

Vydáno: 10. 1. 2007
Autor: pospisilova

Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)

SPOLEČNOST MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY DÍKY SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM ZEMĚDĚSLKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM NABÍZÍ VŠEM ZEMĚDĚLCŮM, MANAŽERŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A MAJITELŮM FAREM SE ZÁJMEM O ZVÝŠENÍ SVÉ KVALIFIKACE A KONKURENCE SCHOPNOSTI NA ČESKÉM ALE I EVROPSKÉM TRHU
BEZPLATNÉ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ
V OBLASTI
Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujících standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare)
SOUHRNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ
termín konání:                        1-denní školení, vždy úterý( každý den od 8 – 15:30h )
strava                          zajištěna
obsazenost:                  max. počet přihlášených 60 osob / seminář
lektoři:                        zkušení a kvalifikovaní, dlouhodobě se zabývající zemědělskou tématikou
                                   způsobilí a kvalifikovaní organizátoři seminářů
studijní materiály:       lektoři pro Vás připravili kvalitní studijní materiály v tištěné ale i v elektronické podobě
technická vybavenost: výpočetní technika na špičkové technické úrovni
Kurz je vhodný pro zemědělské podnikatele, kteří uvažují o rekonstrukcích stávajících zařízení pro živočišnou výrobu. Přední odborníci ze zemědělské univerzity představí aktuální technologie a s ohledem na požadavky ekonomiky chovu, legislativních předpisů, welfare zvířat i ošetřování zvířat. Na tuto oblast rekonstrukcí zemědělských zařízení budou již od počátku roku 2007 přijímány žádosti o finanční podporu v rámci fondu EAFRD. Pojetí kurzu umožní individuální přístup k vašim dotazům. Na kurzu budou přítomni také poradci zabývající se přímo problematikou podávání a administrace žádostí. Využijte proto uvedené nabídky k získání informací, které využijete při rekonstrukci vašeho chovatelského zařízení, za účelem zlepšení ekonomiky podnikání a welfare zvířat. Účast na kurzu a občerstvení během celé akce nabízí SMA ČR zdarma.
Kraj               
Předpokládané místo konání kurzu
datum
Jihočeský
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, České Budějovice
16.1.2007
Středočeský
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol
23.1.2007
Moravskoslezský
Masarykova střední zemědělská škola Opava, Purkyňova 12, Opava
30.1.2007
Jihomoravský
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Zemědělská 1, Brno
6.2.2007
PROGRAM   
·                     7:30 – 8:00 Prezence, seznámení účastníků s obsahem a organizačním zajištěním kurzu
·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov nosnic. (welfare)
·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov velkých a malých přežvýkavců. (welfare)
·                     11:45 – 12:45 Oběd
·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov prasat. (welfare)
·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov hospodářských zvířat s ohledem na mikroklima. (welfare)
·                     Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských staveb vyhovujícím standardům EU na chov hospodářských zvířat z pohledu ekologického zemědělství. (welfare)
Přihlášky zasílejte poštou na SMA ČR, Štěpánská 63, 110 00 PRAHA 1,nebo e-mailem na smacr@smacr.cz, popř. faxem na číslo 224 218 762. Bližší informace poskytnou pracovníci kanceláře SMA ČR, tel.: 224 218 760.