Bezpečnost potravin

Klonovaná zvířata pro potravinářské účely?

Vydáno: 10. 1. 2007
Autor: pospisilova

V USA probíhá připomínkové řízení k dokumentům FDA týkajícím se bezpečnosti klonovaných zvířat.

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) uveřejnil dne 28. prosince 2006 tři návrhy dokumentů týkajících se bezpečnosti klonování zvířat pro potravinářské účely, a to:
* posouzení rizika (a draft risk assessment),
* plán managementu rizika (a proposed risk management plan)
* návod pro průmysl (a draft guidance for industry).
 
K uvedeným dokumentům se lze do 2. dubna 2007 vyjadřovat ve veřejném připomínkovém řízení. Více informací je k dispozici na adrese FDA.
 
IFT (zpráva z 30. prosince 2006)