Bezpečnost potravin

SABRE: výzkumný projekt EU

Vydáno: 17. 1. 2007
Autor: pospisilova

Přehled aktivit v rámci projektu zaměřeného na šlechtění hospodářských zvířat.

SABRE je integrovaný projekt 6. rámcového programu V&V, který se bude zabývat řadou nových strategií šlechtění ke zlepšení zdravotního stravu a pohody zvířat, dále ke snižování chemických a energetických vstupů při produkci, k minimalizaci odpadu z produkce a znečišťování životního prostředí a ke zvyšování bezpečnosti a kvality potravin.

Do projektu je zapojeno téměř 200 vědců z 33 předních výzkumných a průmyslových organizací ve 14 zemí. Náklady na projekt, který byl zahájen 1. dubna 2006 a poběží po dobu čtyř let, se odhadují na 23,1 milionů EUR, příspěvek Evropské komise je 13,9 milionů EUR. Práce na projektu je rozdělena do 12 sektorů zaměřujících se na výzkum, vývoj a komunikaci. Informační brožura o projektu SABRE.

Ve dnech 12.–13. září 2006 se konala v Edinburgu (Velká Británie) 1. konference v rámci projektu SABRE.  K dispozici jsou vybrané prezentace, které zazněly na konferenci, např. týkající se udržitelnosti zemědělství, vlastního projektu SABRE, zapojení průmyslových organizací. Dále je k dispozici zpráva z workshopu zaměřeného na výzkumné potřeby v “numerické genomice a kvantitativní genetice dobytka”.
 
Ve dnech 5.–6. června 2007 se uskuteční v Nizozemí 2. konference a to společně s projektem EADGENE (European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety). Připravuje se projekt školení