Bezpečnost potravin

Geografické posuzování rizika BSE

Vydáno: 10. 1. 2007
Autor: pospisilova

Do 14.1.2007 se lze vyjádřit k metodologii pro posuzování jednotlivých zemí z hlediska rizika BSE.

Vědecký panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA – BIOHAZ) zahájil dne 21. listopadu 2006 veřejnou diskusi týkající se revize metodologie pro posuzování rizika BSE z geografického hlediska (GBR). K připomínkám je předložen návrh základního dokumentu a příloh I–VI. Veškerá dokumentace je k dispozici zde.  EFSA vyzývá k podávání připomínek a to do 14. ledna 2007. Připomínky je zapotřebí zasílat v předepsané podobě.