Bezpečnost potravin

Kontrola masa na výskyt parazita Toxoplasma gondii

Vydáno: 2. 3. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky rozsáhlého průzkumu v  tržní síti v  USA. Komplexní informace o riziku toxoplazmózy. Rady pro spotřebitele a chovatele koček.

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) a ministerstvo zdravotnictví (CDC) provedly společně studii, ve které se zaměřily na parazita Toxoplasma gondii, který běžně infikuje zvířata i lidi na celém světě.
Vědci analyzovali vzorky masa prodávaného téměř v 700 obchodech po Spojených státech. Více než 6 tisíc vzorků vepřového, kuřecího a hovězího masa bylo zakoupeno v obchodech v 28 hlavních geografických oblastech USA. Žádný ze vzorků syrového hovězího a kuřecího masa neobsahoval živé parazity T. gondii. U vepřového masa se parazit vyskytoval ve čtyřech vzorcích z tisíce (tj. u 0,4 % vzorků). Dostatečným tepelným opracováním se parazit účinně ničí.
 
Aby byli spotřebitelé informováni o riziku, které parazit T. gondii představuje, vypracovalo CDC komplexní informaci o tomto parazitu a to formou otázek a odpovědí.
 
Co je to toxoplazmóza?
Onemocnění známé jako toxoplazmóza způsobuje jednobuněčný parazit Toxoplasma gondii. Odhaduje se, že v USA může být tímto parazitem infikováno více než 60 milionů lidí. U zdravých osob infikovaných parazitem se projevují symptomy nákazy jen velmi zřídka, imunitní systém ochrání člověka před onemocněním. Pro těhotné ženy a osoby se sníženou imunitou však může T. gondii představovat vážné zdravotní riziko.
 
Jak se člověk nakazí toxoplazmou?
* Pokud se rukama kontaminovanýma v důsledku práce na zahradě, čištění kočičího boxu pro výkaly nebo z jiné činnosti, při které se přijde do kontaktu s výkaly kočky, dotkne náhodně úst. Konzumací kontaminovaného syrového nebo částečně tepelně opracovaného masa zvláště vepřového, jehněčího, srnčího (zvěřiny). Pokud se rukama, které manipulovaly s nedostatečně ošetřeným masem, dotkne úst.
* Kontaminací potravin noži, nádobím, kuchyňským prkénkem nebo jinými potravinami, které přišly do kontaktu se syrovým masem.
* Pitím vody kontaminované T. gondii.
* Získáním infikovaného orgánu při transplantaci nebo krevní transfuzí (dochází k tomu zřídka).
 
Jaké jsou symptomy toxoplazmózy?
Symptomy infekce jsou různé.
* Většina lidí infikovaných T. gondii neví o tom, že jsou infikováni.
* Někteří jedinci s toxoplazmózou se cítí, jako by měli “chřipku”, mají zduřené lymfatické žlázy nebo bolesti svalů, které trvají i více než měsíc.
* Závažná toxoplazmóza způsobující poškození mozku, zraku nebo jiných orgánů se může vyvinout z akutní infekce parazitem Toxoplasma nebo z infekce, která se vyskytla v dřívějším období života a je nyní reaktivována. K závažným případům dochází u osob se slabým imunitním systémem, u osob se zdravým imunitním systémem se může náhodně vyskytnout poškození zraku v důsledku toxoplazmózy.
* Symptomy toxoplazmózy postihující zrak jsou: zhoršení vidění, modročervené vidění, bolest (často při ostrém světle), zarudnuté oči a někdy i odchlípení sítnice. Pro léčbu aktivního onemocnění oftalmologové někdy předepisují léky. Zda léky doporučit závisí na rozsahu zasažení zraku.
* Většina kojenců, kteří jsou infikováni v děloze matky, nemá při narození symptomy, avšak během dalšího života se mohou vyvinout. Malé procento infikovaných novorozenců má při narození vážné poškození zraku a mozku.
 
Kdo představuje rizikovou skupinu pro vývoj toxoplazmózy?
K osobám, u kterých dojde s největší pravděpodobností k vývoji toxoplazmózy, patří:
* Kojenci narození matkám, které byly infikovány parazitem Toxoplasma poprvé během těhotenství nebo těsně před ním.
* Osoby s velmi sníženou imunitou, např. osoby s HIV/AIDS, osoby, které podstupují určité typy chemoterapie a osoby, které v nedávné době získaly transplantovaný orgán.
 
Co by měl člověk dělat, jestliže se domnívám, že mu hrozí velké riziko toxoplazmózy?
* Pokud se žena domnívá, že je těhotná, měla by se nechat otestovat na parazita Toxoplasma. Pokud je test pozitivní, znamená to, že byla již někdy v životě infikována. Obvykle není zapotřebí se obávat, že se infekce přenese na dítě. Pokud je test negativní, znamená to, že žena nebyla nikdy infikována a je třeba podniknout nezbytná předběžná opatření, aby se zamezilo infikování.
* Pokud je žena těhotná, měla by s ošetřujícím lékařem prodiskutovat riziko toxoplazmózy. Měl by být odebrán vzorek krve pro testování.
* Osoby se slabým imunitním systémem by si měly nechat udělat rozbor krve na zjištění přítomnosti parazitu Toxoplasma. Pokud je test pozitivní, ošetřující lékař by měl rozhodnout o aplikaci léků k zamezení reaktivace infekce. Pokud je test negativní, znamená to, že osoba nebyla nikdy infikována a je třeba přijmout preventivní opatření k vyloučení infekce.
 
Jak postupovat při podezření na toxoplazmózu?
Pokud se domníváte, že můžete mít toxoplazmózu, navštivte svého ošetřujícího lékaře, který zajistí provedení krevních testů specifických pro toxoplazmózu. Na základě výsledků testů lékař zjistí, zda se jedná o infekci parazitem Toxoplasma a zda jde o akutní formu infekce.
 
Jak léčit toxoplazmózu?
Pokud se toxoplazmóza potvrdí, prodiskutuje se s lékařem, zda je léčba nezbytná. U osoby, která je jinak zdravá a která není těhotná, není léčba obvykle zapotřebí. Pokud se vyskytují symptomy, obvykle během několika týdnů až měsíců vymizí. U těhotných žen nebo u osob se sníženou imunitou se aplikují léky k léčbě toxoplazmózy.
 
Jak lze zabránit toxoplazmóze?
Existuje několik všeobecných hygienických opatření a opatření týkajících se bezpečnosti potravin, která je třeba dodržovat, aby se riziko, že dojde k infikování parazitem Toxoplasma, snížilo.
 
* Pokud pracujete na zahradě nebo kdekoliv mimo byt, používejte pro činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s půdou, ochranné rukavice. Kočky, které mohou mít ve výkalech parazity, často tyto výkaly zanechávají na zahradě nebo v boxech s pískem. Po práci na zahradě je zapotřebí si dobře umýt ruce mýdlem, zvláště pak před jídlem nebo před přípravou pokrmů.
* Po zpracování syrového masa dobře omyjte veškeré kuchyňské náčiní (nože, prkénko na krájení, dřez aj.) saponátem a horkou vodou, aby se zamezilo křížové kontaminaci jiných potravin. Po manipulaci se syrovým masem si dobře omyjte ruce mýdlem a vodou.
* Veškeré maso je třeba dostatečně tepelně upravit, tzn. teplota uvnitř masa musí být 70 °C (160 °F), barva uvnitř masa nesmí být růžová, šťáva z masa musí být bezbarvá. Neochutnávejte maso, dokud není úplně tepelně opracované.
 
Mohou rizikové skupiny osob chovat kočku?
Osoby, kterým hrozí riziko závažné infekce (např. osoby se sníženou imunitou nebo těhotné ženy) mohou chovat kočku, je však zapotřebí dodržovat některá preventivní opatření, aby se nedostaly do kontaktu s parazitem Toxoplasma.
* Udržujte kočku v dobrém zdravotním stavu a snažte se zamezit tomu, aby byla infikována parazitem Toxoplasma. Udržujte kočku doma a krmte ji suchými nebo konzervovanými potravinami pro kočky. Zamezte jí přístup k divokým ptákům a hlodavcům nebo ke zbytkům potravin. Kočka se infikuje konzumací infikované kořisti nebo konzumací syrového, tepelně nedostatečně ošetřeného masa infikovaného parazity. Nepřiveďte si domů novou kočku, která strávila určitý čas mimo domov nebo jedla syrové maso. Vyhněte se toulavým kočkám a koťatům. O riziku toxoplazmózy se poraďte s veterinářem.
* Mějte na pomoc nějakou zdravou osobu (ne těhotnou ženu), která by se denně starala o kočičí “záchod”. Pokud tato osoba není k dispozici, čistěte v rukavicích kočičí box denně, protože parazité v kočičích výkalech potřebují k tomu, aby se staly infekčními, jeden nebo více dnů po vyloučení. Dobře si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 
Může jednou infikovaná kočka parazitem Toxoplasma stále přenášet infekci na člověka?
Ne, kočky šíří parazit Toxoplasma ve svých výkalech pouze po několik týdnů po infekci parazity. Stejně jako u lidí mají kočky jen zřídka symptomy, pokud jsou prvně infikovány. Většina lidí ani neví, že jejich kočka byla infikována. Infekce vymizí sama. Nemá proto význam nechat kočku nebo kočičí vykaly testovat na přítomnost parazitu Toxoplasma.
 
CDC uveřejňuje informaci o toxoplazmóze také se zaměřením na chovatele koček a těhotné ženy.