Bezpečnost potravin

Seminář k tématu udržitelného užívání pesticidů

Vydáno: 7. 3. 2007
Autor: pospisilova

Dne 7. 3. 2007 proběhne v Bruselu seminář k  návrhům tematické strategie a směrnice pro udržitelné užívání pesticidů v EU.

Ve středu 7. března 2007 proběhne v bruselském sídle Evropského parlamentu (od 14 do 18 hodin v budove Paul-Henry Spaak, v místnosti PHS1C51) seminář věnovaný právě projednávaným návrhům tématické strategie a rámcové směrnice "pro udržitelné užívání pesticidů" v Evropské unii. Seminář je nazvaný "Pesticide use reduction for better health: scientific evidence and best practices for a European approach" a pořádají jej evropské nevládní organizace Aliance pro zdraví a životní prostředí (Health and Environment Alliance – HEAL) a Akční síť pro pesticidy (Pesticide Action Network Europe – PAN) ve spolupráci se skupinou europoslanců.
 
Z programu semináře:
R. Bertollini (ředitel zvláštního programu WHO pro zdraví a životní prostředí): „Děti a pesticidy – přehled důkazů“
P. Grandjeana (Harvard University , USA): „Potřeba testování neurotoxicity pesticidů pro ochranu dětí“
J.Hajšlová (VŠCHT Praha): „Ochrana dětí před rezidui pesticidů v potravinách: dnešní výzvy a další zlepšování“
P. Bergkvist (Agentura pro chemické látky – KEMI, Švédsko): „Švédské zkušeností s náhradou nebezpečných pesticidů“
G. Downs (britská nevládní organizace „UK Pesticides Campaign“): „Vedení kampaně pro snížení expozice obyvatel pesticidům“
J. Dupupet (Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole – CCMSA): „Poznání souvislosti pesticidů s Parkinsonovou chorobou“
S. Parente (PAN Europe) a Genon Jensen (HEAL): „Novinky ve vědeckém poznání zdravotních vlivů pesticidů“.
 
Další dostupné informace k češtině:
 

 
* Tisková zpráva STUŽ Plzeň k tematické strategii a rámcové směrnici pro užívání pesticidů
* Pořad České televize z cyklu NEDEJ SE! s tematikou připravovaných evropských dokumentů v oblasti pesticidů odvysílal v úterý 23. ledna program ČT 2