Bezpečnost potravin

MRSA ve vepřovém mase

Vydáno: 28. 2. 2007
Autor: pospisilova

Staphylococcus aureus rezistentní k  methicillinu se ve zvýšené míře vyskytl v  Nizozemí ve vepřovém mase, u prasat a u farmářů. Je nutný rozsáhlý výzkum.

Podle zjištění nizozemského úřadu pro bezpečnost potravin VWA (Voedsel en waren autoriteit) se velmi obávaný nemocniční patogen MRSA – Staphylococcus aureus rezistentní k methicillinu – (methicillin resistant Staphylococcus aureus) vyskytl ve vepřovém mase, u prasat a v nepřiměřeně vysokém množství u farmářů. Záležitost byla dána na pořad jednání úřadu EFSA na poradním fóru v únoru 2007. Šetřením v Nizozemí se zjistilo, že se jedná o jiný kmen než je obvyklý v nemocnicích, a že vysoký počet prasat přenáší MRSA, aniž by tato zvířata byla klinicky nemocná.
Bude nutno zjistit více ohledně:
         rezistence izolovaných kmenů MRSA,
         genetické charakteristiky kmenů MRSA,
         výskytu MRSA mezi farmáři,
         výskytu MRSA u telat a jejich farmářů,
         výskytu MRSA u drůbeže a na drůbežích jatkách,
         výskytu MRSA u dojnic a na jatkách,
         přenosu MRSA v řetězci produkce prasat,
         výskytu MRSA v čerstvém mase.
VWA vyzývá členské státy, aby spojily síly k získání porovnatelných dat – Nizozemí má zájem koordinovat tento projekt.
Vyšetřování začalo onemocněním šestiměsíční holčičky, jejíž rodiče se ukázali být také nositeli MRSA, a byli to chovatelé prasat. Nizozemská studie uvádí, že výskyt MRSA u chovatelů prasat je 760krát větší než je počet hospitalizovaných. Zatím se zdá, že četnost onemocnění způsobeného MRSA není vysoká, a že dobrou tepelnou úpravou masa lze patogen zničit.