Bezpečnost potravin

Ochrana zvířat během přepravy

Vydáno: 28. 2. 2007
Autor: pospisilova

Nařízení rady ES č.1/2005 o ochraně zvířat během přepravy

Od  5. 1. 2007 platí na území ČR i v ostatních státech EU  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy.
Výbor pro ochranu hospodářských zvířat Ústřední komise pro ochranu zvířat vydal  jako doporučený informační materiál k realizaci nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy příručku (Příručka osvědčených postupů – transport živých zvířat), ve které jsou uvedeny základní informace o rizicích transportu zvířat, stresu zvířat při přepravě, chování zvířat a nárocích na péči o ně při nakládce, přepravě a vykládce. Dále jsou uvedeny vzory osvědčení pro řidiče a průvodce zásilek se zvířaty, technická pravidla a základní požadavky vyplývající z uvedeného nařízení, včetně symbolu pro označení vozidel.
Příručku je možné využít jako materiál pro školení zajišťované chovateli nebo dopravci, pro školení personálu shromažďovacích středisek nebo osob, které manipulují se zvířaty na jatkách. Příručka je doporučena i jako informativní vybavení osádek vozidel přepravujících živá zvířata.
Příručka bude ke stažení ve formátu pdf  od 19. 2. 2007 k dispozici na stránkách  Ústřední komise pro ochranu zvířat, na adrese  www.ukoz.cz 
SVS ČR, 13.02.07