Bezpečnost potravin

Aktuality legislativa

Články v kategorii

29. 7. 2011

Do 27.8.2011 se lze vyjadřovat ke stanoviskům EFSA pro GM sóju 356043 a MON 87701.


27. 7. 2011

Nařízení 66/2011/ES zamítá dvě tvrzení vzhledem k stanovisku úřadu EFSA, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním výrobku a účinkem.


27. 7. 2011

Tvrzení „pravidelná konzumace významného množství vody snižuje riziko rozvoje dehydratace, a s tím související snížení výkonnosti“ nebylo uznáno za tvrzení podle čl. 14, protože dehydratace neznamená onemocnění, ale rizikový faktor.


20. 7. 2011

S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit rámcové nařízení 1107/2009/ES  a také soubor  nových prováděcích nařízení.


15. 7. 2011

Nařízení 590/2011/EU upravuje přílohu III nařízení1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES týkající se dovozu ekologických produktů ze třetích zemí.


14. 7. 2011

Nařízením 538/2011/EU se mění nařízení 607/2009/ES, týkající se chráněných označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů a označování a obchodní úpravy některých vinařských produktů.


13. 7. 2011

Nařízení Komise (EU) č. 665/2011 ze dne 11.7.2011.


13. 7. 2011

Nařízení Komise (EU) č. 665/2011 ze dne 11.7.2011.


13. 7. 2011

Stav nařízení o informacích o potravinách pro spotřebitele podle dohody mezi Radou a  EP.


11. 7. 2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2011 ze dne 7.7.2011.


11. 7. 2011

Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 z 24.6.2011.


8. 7. 2011

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/402/EU ze dne 6.7.2011. Tisková zpráva SZPI ze dne 7.7.2011.


1 38 39 40 41 42