Bezpečnost potravin

GM sója: připomínkové řízení

Vydáno: 29. 7. 2011
Autor:

Do 27.8.2011 se lze vyjadřovat ke stanoviskům EFSA pro GM sóju 356043 a MON 87701.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 26.7.2011 dvě stanoviska týkající se geneticky modifikované sóji a to:
stanovisko ke GM sóji 356043,
stanovisko ke GM sóji MON 87701.

Ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech se lze k těmto stanoviskům po dobu jednoho měsíce vyjadřovat. Připomínky se zasílají do 27.8.2011 k Evropské komisi na předepsaných formulářích:
formulář pro GM sóju 356043,
formulář pro GM sóju MON 87701.

Zdroj: Evropská komise