Bezpečnost potravin

Zamítnutá tvrzení o probiotiku Synbio a podpůrném přípravku při kojení – Silymarin BIO-C

Vydáno: 27. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 66/2011/ES zamítá dvě tvrzení vzhledem k stanovisku úřadu EFSA, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním výrobku a účinkem.

Nařízení 66/2011/ES zamítá tvrzení týkající se probiotik Synbio i přípravku Silymarin BIO-C® na podporu kojení.
Provozovatelé potravinářských podniků a příslušné vnitrostátní orgány mají podniknout nezbytné kroky k zajištění toho, aby nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost již výrobky nesoucí zdravotní tvrzení uvedená v jeho příloze nebyly na trhu.

Stanoviska EFSA
V návaznosti na žádost společnosti Synbiotec S.r.l. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení 1924/2006/ES byl úřad EFSA požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků výrobku Synbio na udržení a posílení dobrého stavu střev. Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Synbio zůstává ve střevním traktu, podporuje jeho přirozenou pravidelnou činnost, a přispívá tak k udržení a posílení dobrého stavu střev u člověka“. Podstatou jsou probiotické organismy Lactobacillus rhamnosus IMC 501® and Lactobacillus paracasei IMC 502®, které jsou dostatečně definovány udržení a posílení dobrého stavu střev pravidelnou činností střev a zvýšení fekálního objemu by mohlo být považováno za příznivý fyziologický účinek ve smyslu nařízení.
Na podporu tvrzení bylo odkázáno na 19 materiálů. Panel NDA úřadu EFSA však uznal za relevantní k danému účinku pouze jednu studii, která však vykazuje nedostatky (malý počet vzorků, nejasný vliv potravinové matrice, nedostatečně koncipovaný dotazník vyjadřující účinky a chybějící objektivní zjištění), které omezují její vědeckou hodnotu z hlediska uváděného účinku.
Dne 27. září 2010 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko (EFSA-Q-2009-00889), ve kterém EFSA dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním výrobku Synbio a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům nařízení 1924/2006ES, nemělo by být schváleno.
Obdobně byl úřad EFSA požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků výrobku Silymarin BIO-C® na zvýšení tvorby mateřského mléka (italská společnosti MILTE ITALIA S.p.a.) Navrhované tvrzení zformuloval žadatel mimo jiné takto: „Doporučeno pro zlepšení fyziologické tvorby mateřského mléka během kojení“. Přípravek je extraktem ze semen rostliny ostropestřec mariánský(Silybum marianum (L.) Gaertn.), který je dostatečně definován a zvýšení produkce mateřského mléka by mohlo být považováno za příznivý fyziologický účinek ve smyslu nařízení.
Zvýšení produkce mléka je snahou mnoha kojících žen. Na podporu tvrzení je uváděno 5 materiálů: dvě studie na lidech (1 publikovaná, 1 nepublikovaná) a 3 studie na zvířatech. Nepublikovanou studii panel neuznává pro uváděný efekt za relevantní (nevyšetřuje přítomnost silymarinu v mateřském mléce). V případě publikovaná studie se jedná o intervenční studii za použití silymarin BIO-C® v porovnání s placebo, ale i když vyšetřuje kvalitativní i kvantitativní profil mléka, má určité nedostatky, pro které nemůže být uznána za vědecký důkaz účinku. Ve stanovisku EFSA-Q-2009-00957 se proto uvádí, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním výrobku Silymarin BIO-C® a uváděným účinkem.
EU Food Law, 2011, č. 493