Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise o uvedení fosfátu kukuřičného škrobu na trh jako nové složky potravin

Vydáno: 17. 8. 2011
Autor: berankova1

Prováděcí rozhodnutí Komise publikované dne 9. 8. 2011.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/494/EU, kterým se povoluje uvedení fosfátu kukuřičného škrobu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 5550)

Evropská komise, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, a zejména na článek 7 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

 –  Dne 23. srpna 2005 požádala společnost National Starch Food Innovation příslušné orgány Spojeného království o uvedení fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu (fosfátu kukuřičného škrobu) na trh jako nové složky potravin.
 –    Dne 27. dubna 2009 vydal příslušný subjekt pro posuzování potravin ve Spojeném království zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu je přijatelný jako nová složka potravin.
 –   Dne 10. září 2010 dospěl EFSA ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ’phosphated distarch phosphate‘ a. s. a novel food ingredient“ (Vědecké stanovisko k bezpečnosti „fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu“ jako nové složky potravin) k závěru, že fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek použití a dávkování.
 –    Na základě vědeckého posouzení se prokázalo, že fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí:
Článek 1
Fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu, jak je specifikován v příloze, může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití v pečených pekařských výrobcích, těstovinách, snídaňových cereáliích a cereálních tyčinkách s maximálním obsahem 15 %.

Článek 2
Při označování potraviny obsahující fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu povolený tímto rozhodnutím se použije označení „fosfát kukuřičného škrobu“.

Specifikace fosfátu kukuřičného škrobu
Popis: Tato nová složka potravin je bílý či téměř bílý prášek.
Fosfát kukuřičného škrobu (fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu) je chemicky modifikovaný rezistentní škrob získaný ze škrobu s vysokým podílem amylózy kombinováním chemických působení za účelem vytvoření fosfátových vazeb mezi sacharidovými zbytky a esterifikovanými hydroxylovými skupinami.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie L 204, 9. 8.2011, s.23-25