Bezpečnost potravin

Zveřejnění tradičních označení vín z třetích zemí v databázi  „E Bacchus“

Vydáno: 14. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízením 538/2011/EU se mění nařízení 607/2009/ES, týkající se chráněných označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů a označování a obchodní úpravy některých vinařských produktů.

Nařízení 538/2011/EU o změně nařízení 607/2009/ES, stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Hlavní změna spočívá v odstranění diskriminace vín a vinařských produktů z třetích zemí tím, že výrazy používané tradičně ve třetích zemích mohou také získat uznání a ochranu jako tradiční výrazy v EU, pokud jsou používány spolu se zeměpisným označením nebo označením původu podle pravidel v těchto třetích zemích.
Pro dosažení přehlednosti mají být tyto výrazy převedeny do elektronické databáze „E-Bacchus“, která zveřejňuje „rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“.
Specifikuje se právní základ pro posuzování chráněných tradičních výrazů a ochranných známek v souladu se směrnicí 2008/95/ES a s nařízením 207/2009/ES.
Specifikuje se způsob uvádění obsahu alkoholu u některých vinařských produktů.
V některých případech se upouští od uvádění určitých informací týkajících stáčírny.
Jsou definovány typy lahví a uzávěrů pro šumivá vína vyráběná v EU.
Mění se příloha VIII, pokud jde o starší práva, která mohou být uplatňována v případě námitky proti žádosti o ochranu tradičního výrazu.

Úřední věstník EU, L 147, 02.06.2011, s.6