Bezpečnost potravin

Úprava nařízení ES ohledně dovozu ekologických produktů ze třetích zemí

Vydáno: 15. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 590/2011/EU upravuje přílohu III nařízení1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES týkající se dovozu ekologických produktů ze třetích zemí.

Prováděcí nařízení 590/2011/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES,
– prodlužuje lhůtu, do které mohou třetí země žádat o uznání rovnocennosti s podmínkami v EU,
– mění přílohu III se seznamem třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné (doplňuje se Kanada, u níž bylo prokázáno, že její pravidla jsou rovnocenná pravidlům v EU, aktualizují se kontrolní a certifikační subjekty v Kostarice, Indii, Izraeli, Japonsku a Tunisku, a prodlužuje se lhůta zařazení do seznamu na neomezenou dobu pro  Nový Zéland a Kostariku vzhledem k dosavadní dobré zkušenosti s dovozem.

Úřední věstník ES, L 161, 21.06.2011, s.9