Bezpečnost potravin

Karlovarské trojhránky byly zapsány do rejstříku CHOP a CHZO

Vydáno: 18. 8. 2011
Autor: berankova1

Nařízení Komise publikované dne 29. 7. 2011 v Úředním věstníku EU.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2011 ze dne 28. července 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské trojhránky (CHZO))

Evropská komise, s ohledem na nařízení 510/2006/ES ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

Podle čl. 6 odst. 2 a čl. 17 odst. 2 nařízení 510/2006/ES byla v Úředním věstníku EU  zveřejněna žádost České republiky ze dne 19. října 2004 o zapsání názvu „Karlovarské trojhránky“.

Rakousko a Německo vznesly v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení  510/2006/ES proti zápisu námitku. Námitky byly podle čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce písm. a), b), c) a d) uvedeného nařízení shledány přípustnými.
 Vzhledem k tomu, že Česká republika a Rakousko ani Česká republika a Německo ve stanovené lhůtě dohody nedosáhly, musí Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení  510/2006/ES přijmout rozhodnutí.
 
Evropská komise přijala toto nařízení:
Článek 1
Označení uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2
1. Výraz „Karlsbader Oblaten“ může být používán k označení oplatek, které neodpovídají specifikaci uvedené pro „Karlovarské trojhránky“, po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Ochranné známky obsahující výraz „Karlsbader Oblaten“, které byly chráněny zapsáním nebo získány používáním přede dnem 19. října 2004, nelze zrušit ani bránit jejich dalšímu používání zapsáním názvu „Karlovarské trojhránky“ jako chráněného zeměpisného označení, pokud jsou jinak splněny obecné požadavky stanovené právními předpisy pro ochranné známky.

PŘÍLOHA:
Potraviny uvedené v příloze I nařízení 510/2006/ES:

Třída 2.4 Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Karlovarské trojhránky (CHZO)

Zdroj:  Úřední věstník EU, L 197, 29. 7. 2011, s. 5-7