Bezpečnost potravin

Nanotechnologie

Články v kategorii

9. 1. 2012

Evropská komise připravuje půdu pro společnou definici nanomateriálů.


3. 1. 2012

ČR se hlásí k bezpečné a odpovědné strategii v nanovědách a nanotechnologiích.


16. 12. 2011

Nová publikace České technologické platformy vydaná Sdružením českých spotřebitelů, o.s..


7. 10. 2011

V rámci projektu FramingNano (7.RP EU) vědci vytvořili platformu pro regulaci a kontrolu nanověd a nanotechnologií.


26. 8. 2011

Z obavy z možných rizik spojených s používáním nanomateriálů pro životní prostředí a lidský organismus zakázal Svaz ekologického zemědělství Naturland jejich používání.


1. 8. 2011

Využití barevné změny komplexů rhodia k detekci neporušenosti potravinářských obalů.


15. 7. 2011

Sborník abstraktů z kongresu, který se uskutečnil v Québec City (Kanada) v červnu 2010.


14. 7. 2011

Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Valencie (Španělsko), 25.–29.10.2010.


30. 6. 2011

Informace z druhého zasedání pracovní skupiny pro nanotechnologie a potraviny při FSA (V. Británie, 5.4.2011).


30. 6. 2011

Uskuteční se ve městě York (V. Británie) ve dnech 21.–22.9.2011. Registrace je bezplatná.


24. 6. 2011

Projekt zaměřený na analytické metody pro detekci a charakterizaci nanočástic v potravinách. Účast ČR (VŠCHT Praha).


23. 6. 2011

Využití bioaktivních látek zapouzdřených do nanočástic při výrobě potravin s prospěchem pro zdraví.


1 2 3 8