Bezpečnost potravin

Nanolyse: výzkumný projekt EU (2)

Vydáno: 24. 6. 2011
Autor:

Projekt zaměřený na analytické metody pro detekci a charakterizaci nanočástic v potravinách. Účast ČR (VŠCHT Praha).

NanoLyse je projekt 7. rámcového programu V&I. Jde o projekt spolupráce podporovaný Evropskou komisí, který se zaměřuje na zpracované (engineered) nanočástice (ENPs) v potravinách: analytické metody pro jejich detekci a charakterizaci. Na projektu spolupracuje 10 univerzit a výzkumných středisek z Evropy a Kanady, projekt koordinuje RIKILT – Úřad pro bezpečnost potravin v Nizozemí (Wageningen UR). Projekt byl zahájen v lednu 2010 a poběží 3 roky.

Nanočástice v potravinách
V současné době se intenzivně zkoumají a vyvíjejí aplikace nanotechnologie v potravinářském sektoru. Uvádí se, že se řada nanomateriálů již používá a to jako potravinářská aditiva nebo v materiálech přicházejících do styku s potravinami, zvláště pak v zemích mimo EU. Vizí je, že se díky specificky sestrojeným nanočásticím bude měnit chuť a barva nápojů podle přání spotřebitelů. Realita je střízlivější. Současné aplikace se zaměřují na nanokapsle, např. vitaminů a aromat, čímž jsou tyto složky chráněny před kažením během skladování. Nebo jde o vytváření specifických micel o nanorozměrech, které umožňují, že nízkotučný výrobek má chuť plnotučného výrobku.

Dosud je málo poznatků o potenciálním dopadu zpracovaných nanočástic na zdraví spotřebitelů. Evropský parlament požaduje značení výrobků, které obsahují zpracované nanosložky. V této souvislosti uznal, že je zapotřebí mít k dispozici specifické metody pro testování bezpečnosti nanomateriálů.

Analytické metody pro detekci a charakterizaci nanočástic
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je nezbytné vyvinout metody pro detekci a stanovení zpracovaných nanomateriálů v potravinách, krmivech a biologických tkáních a to jako nezbytný předpoklad pro posuzování expozice spotřebitelů a provádění toxikologických studií. Dosud nebyly k dispozici analytické metody, které dokážou detekovat nanočástice v tak komplexních matricích jako jsou potraviny.

Záměrem projektu NanoLyse je vytvořit soubor metod vhodných pro detekci a charakterizaci různých typů zpracovaných nanočástic v potravinách. Projekt je strukturován do následujících šesti pracovních skupin (organizace zajišťující vedení)::

WP1: Referenční materiály (Evropská komise: DG JRC-IRMM)
WP2: Rychlé zobrazovací a skríningové metody (FERA, Velká Británie)
WP3: Metody separace/charakterizace anorganických nanočástic (UVIE, Rakousko)
WP4: Metody separace/charakterizace organických a funkcionalizovaných ENPs (RIKILT, Nizozemí)
WP5: Šíření informací a školení (VŠCHT, Praha)
WP6: Management (RIKILT, Nizozemí)

Přehled vybraných akcí zaměřených na problematiku bezpečnosti nanotechnologie:

* Nanotechnology in Food Sector
(Karlsruhe, Německo: 10.–12.10.2010; sborník abstrakt)
* Nanosafe 2010 Conference
(Grenoble, Francie: 16.–18.11.2010; orální prezentace; postery)
* Nanotechnology in the food chain: Opportunities & Risks
(Brusel, Belgie; 24.11.2010)

Více informací o projektu NanoLyse najdete na www.nanolyse.eu.