Bezpečnost potravin

NANOFOODS: výzkumný projekt EU

Vydáno: 23. 6. 2011
Autor:

Využití bioaktivních látek zapouzdřených do nanočástic při výrobě potravin s prospěchem pro zdraví.

NANOFOODS: vývoj potravin obsahujících nanozapouzdřené složky je projekt 7. rámcového programu V&I podporovaného Evropskou komisí. Projekt byl zahájen 1.10.2008 a ukončen 30.11.2010 (délka trvání: 26 měsíců). Projekt byl zaměřen na malé a střední podniky (SMEs). Na projektu spolupracovaly tyto země: Španělsko, Turecko, Itálie a Izrael.
Nanofoods představují novou generaci zdravých potravin založenou na technologii zapouzdřování. Biologicky aktivní složka je zapouzdřena do polysacharidu a získané nanokapsle jsou použity při výrobě potravin, viz schéma. V rámci projektu se ověřovalo přidávání nanokapslí do těstovin, chleba a oříškového krému.

Schůzka po prvním roce řešení projektu se konala 3.12.2009 ve městě Tarragona (Španělsko). Byly na ní prezentovány zkušenosti se zapouzdřením fenolových látek kakaa do nanokapslí, které byly následně použity do oříškových krémů. Byly popsány zkušenosti se zapouzdřením n-3 mastných kyselin z rybího oleje a z oleje ze lněných semen a silymarinu. Ukázalo se, že do chleba lze přidávat zapouzdřené složky do 5 %. Vyšší množství zapouzdřených složek zvýšilo schopnost chlebového těsta vázat vodu. Přídavek nanokapslí v množství nad 5 % negativně ovlivnil expanzi bochníků během pečení. Ukázalo se, že zapouzdřený rybí olej je nevhodný pro přídavek do chleba a těstovin (rybí pach). Použití zapouzdřeného oleje ze lněných semínek byl bez senzorických problémů.

Dne 2.11.2010 se v Antalyi (Turecko) konala závěrečná schůzka k projektu a to jako satelitní akce 1. mezinárodního kongresu věnovaného potravinářské technologii (3.–6.11.2010).

Jsou k dispozici tři prezentace z aplikace nanokapslí v potravinách:
Strategie pro nové funkční produkty za použití technologie zapouzdřování (pdf, 5,09 MB, 16 stran)
Zapouzdřování potravinových složek: od makromolekulárního nanostrukturování po inteligentní systémy dopravy bioaktivních látek (pdf, 2,87 MB, 45 stran)
Vlivy nanozapouzdřených složek na kvalitu potravin (pdf, 14,34 MB, 26 stran)
 
Kontakt na řešitele projektu