Bezpečnost potravin

foodInnova 2010: inovace v potravinářství

Vydáno: 14. 7. 2011
Autor:

Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Valencie (Španělsko), 25.–29.10.2010.

Ve dnech 25.–29. října 2010 se uskutečnila ve Valencii (Španělsko) mezinárodní konference zaměřená na inovace v potravinářském sektoru. Na organizaci konference se podílely:

ISFE (the International Society of Food Engineering; pobočka IUFoST)
PUV (Polytechnic University of Valencia)
CSIC (the Institute of Agrochemistry and Food Technology)
FV (the Vaquero Foundation for R+D on Pork Meat)

Na akci bylo prezentováno 22 vyžádaných přednášek a 353 dalších sdělení. Sborník abstraktů je v příloze.
Jedním z hlavních témat konference byly inovace založené na nanotechnologii. Problematice nanotechnologie byly věnovány následující přednášky (13–16) a sdělení (72–244):

13. Technologie nano (mikro)-emulzí pro vývoj funkčních nápojů
14. Přirozené nano-struktury v extraktu z Monordica charantia L.: tvorba a funkce
15. Senzory na bázi nanofotoniky v potravinářství: inovativní přístupy
16. Makro, mikro a nanostruktury při výrobě a inovaci potravin
72. Hybridní materiál na bázi celulóza-Ag nanočástic k regulaci mikroflózy způsobující kažení potravin v absorpčních podložkách
95. Vliv výrobních parametrů na nanofiltraci tlakové vody v cukrovarnickém průmyslu
107. Vliv nanozapouzdřeného nisinu do liposomů ve srovnání s volným nisinem na regulaci
109. Modifikace acetátcelulózových fólií použitím nanoplnidel na bázi organojílů
131. Nanoenkapsulace funkční potravinové složky kurkumin elektrohydrodynamickou atomizací
163. Nanotechnologie pro zvýšení kvality, bezpečnosti a tržnosti masa a masných výrobků
218. Vývoj materiálů na bázi nanotechnologie s antimikrobiálními vlastnostmi pro potravinářský průmysl
224. Mechanické, tepelné a proti vodní páře bariérové vlastnosti nanokompozitních fólií na bázi acetátbutyrátcelulózy
234. Nanokompozitní fólie získané z biodegradovatelných polymerů karagenan/pektin
244. Regulované uvolňování modelové bioaktivní sloučeniny z nanovrstvených fólií karagenan/chitosan

Příloha: foodInnova 2010: Book of abstracts (pdf, 2,5 MB, 432 stran)

Více informací o akci je k dispozici na www.foodinnova.com.