Bezpečnost potravin

K vyšší bezpečnosti pomocí modifikovaných kovů

Vydáno: 1. 8. 2011
Autor:

Využití barevné změny komplexů rhodia k detekci neporušenosti potravinářských obalů.

Modifikované kovy, které mění barvu v přítomnosti určitých plynů, by mohly upozorňovat spotřebitele na to, že byla balená potravina vystavena účinkům vzduchu nebo že v domácnosti uniká oxid uhelnatý. Tento objev by mohl potenciálně ovlivnit výrobu senzorů.
Rhodium, které se modifikuje uhlíkatými, dusíkatými nebo vodíkovými komplexy, se mění ve žlutou v přítomnosti dusíku, tmavě modrou v přítomnosti kyslíku a hnědou v přítomnosti oxidu uhelnatého. K této barevné změně dochází proto, že se plyny vážou na centrální kov sloučeniny.
Rhodium je hlavní kov používaný při výrobě katalytických konvertorů ke snížení toxicity výfukových plynů z aut. Podobně jako rhodium se chová kobalt, který je podstatně levnější než rhodium.

Zdroj: nanowerk