Bezpečnost potravin

Živočišná výroba – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

15. 2. 2007

Výstupem projektu (2004–2005) je manuál pro vlastní posuzování welfaru nosnic na farmě. Je k dispozici.


14. 2. 2007

Je k dispozici řada prezentací, které seznamují s cíly technologické platformy zaměřené na zdraví zvířat.


11. 2. 2007

Termíny podání žádostí Zakládání skupin výrobců a PUZČ


4. 2. 2007

Projekt s účastí ČR poběží do roku 2009. Je k dispozici sborník referátů z první konference (2005).


4. 2. 2007

Znění českých programů proti salmonelám v chovech nosnic a v reprodukčních chovech drůbeže a proti infekční rinotracheitidě skotu je publikováno ve Věstníku Mze ČR jako příloha materiálu „Metodika kontroly zdraví zvířat“.


3. 2. 2007

Směs vyrobená vědci ARS (Agricultural Research Service)  může přispět k redukci rizika kontaminace masa a drůbežích výrobků E. coli O157:H7 a salmonelami.


25. 1. 2007

Informační zpravodaj EFSA o výskytu virového onemocnění “modrý jazyk, sérotyp 8” v EU.


19. 1. 2007

Dovozy sýrů stoupají meziročně o desítky procent


18. 1. 2007

Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o dotaci „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“


17. 1. 2007

Podle Animal Health Institute (AHI) se v USA v roce 2005 zvýšila potřeba léčby a potírání  nemocí u zvířat a v důsledku toho se zvýšila produkce antibiotik a  jejich využití u zvířat.


17. 1. 2007

Projekt zaměřený na vývoj genetických postupů ke snižování výskytu mastitid.


17. 1. 2007

O programu na rozvoj venkova v sídle Agrární komory ČR živě hovořily v minulém týdnu ředitelka Okresní agrární komory v Blansku Ing. Marcela Pokorná a odbornice na rozvojové programy Evropské unie z Agrární komory ČR Ing. Jaroslava Nekvasilová.


1 72 73 74 75