Bezpečnost potravin

Živočišná výroba – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

17. 1. 2007

Přehled aktivit v rámci projektu zaměřeného na šlechtění hospodářských zvířat.


12. 1. 2007

Je k dispozici 7. vydání Registru z prosince 2006.


10. 1. 2007

Do 14.1.2007 se lze vyjádřit k metodologii pro posuzování jednotlivých zemí z hlediska rizika BSE.


10. 1. 2007

V USA probíhá připomínkové řízení k dokumentům FDA týkajícím se bezpečnosti klonovaných zvířat.


5. 1. 2007

Metodická a odborná podpora poradenství poskytovaná z VÚ v roce 2006


3. 1. 2007

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1923/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.


1 73 74 75