Bezpečnost potravin

ETPGAH: Global Animal Health

Vydáno: 14. 2. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici řada prezentací, které seznamují s cíly technologické platformy zaměřené na zdraví zvířat.

Evropská technologická platforma (ETP) “Global Animal Health” je jednou ze sedmi ETP zaměřených na bio-ekonomiku. Aktuální informace o aktivitách v rámci uvedené platformy jsou k dispozici na internetových stránkách ETPGAH.
Dne 31. května 2006 se konalo zasedání ETPGAH, kterého se zúčastnily subjekty projevující zájem podílet se na činnosti této ETP. V úvodní prezentaci seznámil předseda ETPGAH přítomné s obsahem SRA (strategického výzkumného programu) a nastínil vývoj situace v budoucnu. Uvedl, že SRA je třeba považovat za živý dokument, který se bude dále vyvíjet a bude odrážet měnící se priority v sektoru zaměřeném na zdraví zvířat.
Níže jsou uvedeny jednotlivé prezentace (PowerPoint), které byly pro uvedenou akci připraveny:
* “Enabling factors” (pozn.: je uvedeno, co se pod termínem “enabling” míní)
* Problémy regulace (SRA, kap. 6)