Bezpečnost potravin

Národní programy proti salmonelám a IBR

Vydáno: 4. 2. 2007
Autor: pospisilova

Znění českých programů proti salmonelám v chovech nosnic a v reprodukčních chovech drůbeže a proti infekční rinotracheitidě skotu je publikováno ve Věstníku Mze ČR jako příloha materiálu „Metodika kontroly zdraví zvířat“.

Jako přílohy materiálu „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007“ jsou ve Věstníku Mze ČR (2006, č. 2, s. 2-48) publikovány i následující národní programy:
Další informace o programech: