Bezpečnost potravin

LayWel: výzkumný projekt EU

Vydáno: 15. 2. 2007
Autor: pospisilova

Výstupem projektu (2004–2005) je manuál pro vlastní posuzování welfaru nosnic na farmě. Je k dispozici.

LayWel je výzkumný projekt 6. rámcového programu V&V v EU, který zkoumal důsledky změn v produkčních systémech na welfare nosnic. Projekt byl rozdělen do 7 pracovních témat:
WP1: Welfare nosnic: definice a indikátory
WP2: Popis systémů chovů nosnic
WP3: Zdraví – systém posuzování
WP4: Chování
WP5: Indikátory fyziologického stresu
WP6: Produktivita a kvalita vajec
WP7: Integrované posuzování welfare
 
Projekt typu STREP (specificky zaměřený výzkumný projekt) byl zaměřen na integrování a upevňování ERA (Evropského výzkumného prostoru). Projekt byl zahájen 1. ledna 2004, řešení probíhalo po dobu 24 měsíců. Na jeho financování se podílela Evropská komise. Výstupem projektu je manuál pro hodnocení welfare nosnic na farmách pro jakýkoliv systém chovu (viz příloha).