Bezpečnost potravin

Mastitis resistence: výzkumný projekt EU

Vydáno: 17. 1. 2007
Autor: pospisilova

Projekt zaměřený na vývoj genetických postupů ke snižování výskytu mastitid.

Produkce mléka představuje nejvýznamnější aktivitu (více než 18 %) zemědělské produkce v EU. Mastitida je nejběžnější onemocnění dojnic. I přes zdokonalené metody prevence a ošetření se její výskyt nesnížil. Pro chovatele mléčného skotu představuje značné obavy, neboť způsobuje obrovské ekonomické ztráty a vede k největší aplikaci antibiotik v produkci skotu.
MASTITIS RESISTENCE je výzkumný projekt EU, který se zaměřoval na vývoj alternativních genetických postupů ke snižování výskytu mastitidy (v únoru 2006 byl v Dánsku podán patent “Mastitis resistence”). Na projekt z 5. rámcového programu V&V v EU navázal projekt 6. rámcového programu pod názvem SABRE: Sustainable Animal Breeding.
Více informací o projektu na stránkách CORDIS.
Internetová stránka projektu MASTITIS RESISTENCE (2002–2005).
Internetová stránka projektu SABRE: Sustainable Animal Breeding.