Bezpečnost potravin

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin – Archiv

Články v kategorii

8. 2. 2007

Měla by se zpřísnit pravidla označování např. při přídavku špenátového extraktu do masných výrobků.


7. 2. 2007

Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ke sloučenině “BIT” – nečistotě obsažené v sacharinu.


7. 2. 2007

Podle EFSA jsou potravinářská aditiva (gelotvorné prostředky) s reziduálním obsahem formaldehydu bezpečná.


1. 2. 2007

EFSA nově prověřoval migraci bisfenolu A (BPA) do potravin a stanovil jeho denní tolerovatelný příjem.


28. 1. 2007

Zaměření výzkumu v Austrálii na výrobky pro trh. Inovace v průmyslu prostřednictvím funkčních potravin.


27. 1. 2007

Projekt 6. RP, který mapuje stávající potenciál pro zemědělský a potravinářský výzkum v Evropě.


19. 1. 2007

Je diskutován problém týkající se rozhodování o dočasném povolení vody překračující mezní hodnotu konduktivity.


13. 1. 2007

Extrakt z bambusových listů, bohatý na antioxidanty může redukovat tvorbu akrylamidu v bramborových lupíncích a pomfritech až o 75 %.


7. 1. 2007

Pro posouzení rizika z rtuti EFSA požaduje od členských států EU zaslání podkladů – do 1. února 2007 .


1 30 31 32