Bezpečnost potravin

Rizika z pitné vody s vysokou mineralizací

Vydáno: 19. 1. 2007
Autor: pospisilova

Je diskutován problém týkající se rozhodování o dočasném povolení vody překračující mezní hodnotu konduktivity.

V příloze časopisu Česká a slovenská hygiena jsou uvedeny výtahy z odborných sdělení prezentovaných na 10. konferenci Monitoringu a hygieny životního prostředí konané 4. – 6. října 2005 v Milovech. Autorem jednoho z příspěvků – „Hodnocení zdravotního rizika u pitné vody s vyšším obsahem minerálních látek“ je Ing. Kožíšek z SZU.
Celková mineralizace je součet hmotnostních koncentrací všech jednotlivých rozpuštěných (a stanovených) anorganických látek. U podzemních vod může mít široké spektrum hodnot, k lidské spotřebě se užívají vody od několika desítek mg/l po několik tisíc mg/l. V souvislosti s nabídkou přístrojů na demineralizaci vody se začala více věnovat pozornost vlivu minerálních látek z vody na zdraví. Nežádoucí je jak příliš nízká, tak příliš vysoká (minerální vody, ale i některé pitné vody z veřejné sítě) mineralizace. V 1 % oblastí v ČR zásobovaných pitnou vodou je vodivost vody větší než mezní hodnota 125 mS/m, což odpovídá mineralizaci nad 1000 mg/l. To znamená problém při rozhodování o povolení užívání vody na časově omezenou dobu, protože lze obtížně posoudit, do jak může taková voda ohrozit zdraví. U celkové mineralizace se jedná o směs látek, která je pro každou vodu unikátní. Některé z prvků jsou esenciální a jejich množství ve vodě konzumenty neohrožuje, některé mohou ve vysokém množství škodit zdraví (sodík – hypertenze, tvrdost vody – vznik různých kamenů a poruchy kloubů). Vysoká mineralizace může vyvolat poruchy fyzického vývoje u dětí a komplikace v těhotenství.To je nutno při posuzování zohlednit.
 
Další témata týkající se pitné vody diskutovaná na konferenci:
Celostátní monitoring jakosti vod (s. 70)
Výsledky měření oxidu chloričitého a chloritanů v úpravě pitné vody (s. 71)
Výskyt a zdravotní rizika palivových okysličovadel v pitných vodách (s. 71)
Je vodovodní voda vhodná pro kojence (s. 72)
Zdravotní rizika pro kojence při nesplnění požadavků na pitnou vodu (s. 72)