Bezpečnost potravin

Nové posuzování nezávadnosti BPA

Vydáno: 1. 2. 2007
Autor: pospisilova

EFSA nově prověřoval migraci bisfenolu A (BPA) do potravin a stanovil jeho denní tolerovatelný příjem.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nově posuzoval bezpečnost chemické látky bisfenol A (BPA) a stanovil její tolerovatelný denní příjem. Podle EFSA jsou lidé vystavováni účinkům BPA prostřednictvím potravin, neboť se BPA používá při výrobě materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami (láhve, plechovky aj.).
Vědecký panel pro aditiva, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (EFSA–AFC) došel k závěru, že je v současné době k dispozici dostatek informací, včetně nových údajů za posledních pět let, které dovolují stanovit tolerovatelný denní příjem (Tolerable Daily Intake, TDI) této látky.
Při novém posuzování BPA se pozornost zaměřovala na vlivy BPA na reprodukční a endokrinní (hormonální) systém, neboť v této oblasti probíhala největší vědecká diskuse z hlediska účinků BPA. Na základě dřívějších (před rokem 2002) a nových studií došel panel AFC k závěru, že zůstává v platnosti hodnota NOAEL pro BPA, a to ve výši 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den stanovená v předcházejícím posuzování provedeném v roce 2002. Hodnota NOAEL představuje množství, při kterém se ještě neprojevují žádné škodlivé účinky příslušné látky. Panel rovněž konstatoval, že dříve zjištěné účinky nízkých dávek BPA na endokrinní systém krys nebyly reprodukovatelné.
Nové studie ukázaly, že se BPA metabolizuje u lidí jinak než u krys. Lidé metabolizují a vylučují BPA z těla mnohem rychleji než hlodavci. Toto zjištění vedlo k závěru, že nálezy účinků nízkých dávek BPA na krysy v některých studiích lze jen omezeně využít při zjišťování účinků BPA na člověka. Studie rovněž ukázaly, že myši jsou zvláště citlivé na estrogeny, přičemž BPA je slabý estrogen.
V roce 2002 byla pro BPA stanovena přechodná hodnota TDI, přičemž pro její stanovení byl použit bezpečnostní faktor 500, který zohledňoval to, že není k dispozici dostatek informací. Nové posuzování bezpečnosti BPA bylo provedena na základě dostatečného množství podkladů. Hodnota TDI byla nově stanovena na základě bezpečnostního faktoru 100 a je 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti. Tato hodnota již nemá přechodný charakter, nýbrž je pevně stanovena. Stanovisko EFSA–AFC je uvedeno v příloze.
 
 
Pozn.:
* BPA se používá při výrobě polykarbonátu, pevného plastu, ze kterého se vyrábějí kojenecké láhve, stolní nádobí (talíře, hrnky, džbánky, pohárky), nádobí pro mikrovlnné trouby a nádoby pro uskladnění potravin. Další běžné použití BPA je při výrobě epoxy-fenolových pryskyřic, které tvoří vnitřní ochranné potahy plechovek (cans) a kovových víček a dále potahy pro zásobníky vody a kádě na víno. BPA migruje v malých množstvích do potravin a nápojů skladovaných v materiálech obsahujících tuto látku.
* TDI je odhadované množství určité látky vztažené na kg tělesné hmotnosti, které lze denně konzumovat po celý život bez zjevného rizika.
* V roce 2002 posuzoval nezávadnost BPA SCF (Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise) a stanovil přechodnou hodnotu TDI ve výši 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti. Od roku 2002 bylo publikováno téměř 200 nových informací týkajících se bezpečnosti BPA. Evropská komise proto požádala EFSA (EFSA v roce 2003 převzal funkci SCF), aby nezávadnost BPA přehodnotil na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Více informací o BPA.  
EFSA

Pozn.: Přítomnost BPA v potravinách monitoruje v ČR SZPI (viz str. 24).