Bezpečnost potravin

Riziko z rtuti v živočišných krmivech

Vydáno: 7. 1. 2007
Autor: pospisilova

Pro posouzení rizika z rtuti EFSA požaduje od členských států EU zaslání podkladů – do 1. února 2007 .

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil riziko z rtuti, která je obsažena jako nežádoucí složka v živočišných krmivech.
EFSA se proto obrací na příslušné subjekty v členských státech EU, které prováděly analýzy na přítomnost rtuti v živočišných krmivech, aby tyto údaje poskytly EFSA, a přispěly tak k posouzení rizika. Požadované údaje jsou: typ krmiva (komodita), stanovovaná látka, metoda analýzy, limit detekce aj.
 
Údaje je zapotřebí zaslat do 1. února 2007 na adresu: contaminants@efsa.europa.eu.