Bezpečnost potravin

Funkční potraviny: výrobky pro trh

Vydáno: 28. 1. 2007
Autor: pospisilova

Zaměření výzkumu v Austrálii na výrobky pro trh. Inovace v průmyslu prostřednictvím funkčních potravin.

V roce 2003 byl v Autrálii spuštěn program na podporu inovací v potravinářském průmyslu. V rámci tohoto programu vznikla dvě střediska excelence (Centres of Excellence):
 
V roce 2006 NCEFF prezentoval svoji práci na dvou konferencích, které se uskutečnily:
* 26. května 2006 v Brisbane pod názvem “Potraviny pro život: růst správně – zdravě stárnout”,
* 30. června 2006 v Sydney pod názvem “Potraviny pro život: problémy nadváhy”.
 
K dispozici jsou prezentace připravené pro uvedené konference:
– Proč zdravé stárnutí? Porozumění problému a možnosti řešení (dosud nebyla poskytnuta)
 
V roce 2005 NCEFF vypracoval zprávu pod názvem “Funkční potraviny pro australský průmysl: definice a možnosti”.