Bezpečnost potravin

EU AGRI MAPPING: výzkumný projekt EU

Vydáno: 27. 1. 2007
Autor: pospisilova

Projekt 6. RP, který mapuje stávající potenciál pro zemědělský a potravinářský výzkum v Evropě.

Jde o výzkumný projekt 6. rámcového programu V&V v EU, jehož cílem je zmapovat stávající potenciál pro zemědělský a potravinářský výzkum v Evropě a na základě analýzy potřeb a trendů vytyčit budoucí strategické výzkumné směry a vypracovat doporučení pro další rozvoj výzkumu v této oblasti. Technologické centrum AV ČR je jedním z partnerů projektu.  Doba trvání projektu je 24 měsíců (1.1.2006–31.12.2007). Výstupy projektu jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu: http://www.agrifoodresearch.net
 
Co lze na stránkách projektu nalézt:
1. Databázi: obsahuje informace o výzkumných skupinách a výzkumnících ve 12 nových členských státech, dále v Chorvatsku a Turecku. Je nabídnuto dalším subjektům, aby se zaregistrovaly do této databáze, což může napomoci vzájemnému navazování kontaktů např. při oslovování k účasti na konferencích, ve výzkumných projektech aj.
2. ETP (evropské technologické platformy): je zprostředkován kontakt na 8 ETP, které se týkají potravin, zemědělství a biotechnologie.
Název ETP
Vize ETP
Internetová stránka ETP
Plants for the Future (TP pro rostlinnou genomiku a biotechnologii)
2025
FABRE (TP pro šlechtění a reprodukci zvířat)
2025
GAH (TP pro globální zdraví zvířat)
2015
 
Food for Life (TP pro potraviny k podpoře zdraví člověka)
2020
SusChem (TP pro udržitelnou chemii; průmyslovou biotechnologii)
2025
FTP (TP pro sektor založený na lesním hospodářství)
2030
 
WSSTP (TP pro vodu)
2030
Biofuels (TP pro biopaliva)
2030
dosud není
 
3. Seznam projektů 6. rámcového programu V&V souvisejících s daným sektorem. Je zprostředkován přístup k projektům typu: IP, NoE, ERA-Net.
 
 
Pozn.:
Příspěvky související s ETP na Agronavigatoru:
* ETP “Biopaliva” – zahajovací konference 8. června 2006
* ETP “Biopaliva” – výzva k účasti
* ETP “Food for Life” – vize do roku 2020 a dále